(Pre Order Cake) 八式千層蛋糕 (Mille Crepe Cake)
(Pre Order Cake) 八式千層蛋糕 (Mille Crepe Cake)
(Pre Order Cake) 八式千層蛋糕 (Mille Crepe Cake)
(Pre Order Cake) 八式千層蛋糕 (Mille Crepe Cake)
(Pre Order Cake) 八式千層蛋糕 (Mille Crepe Cake)
(Pre Order Cake) 八式千層蛋糕 (Mille Crepe Cake)
(Pre Order Cake) 八式千層蛋糕 (Mille Crepe Cake)
(Pre Order Cake) 八式千層蛋糕 (Mille Crepe Cake)
(Pre Order Cake) 八式千層蛋糕 (Mille Crepe Cake)
(Pre Order Cake) 八式千層蛋糕 (Mille Crepe Cake)

(Pre Order Cake) 八式千層蛋糕 (Mille Crepe Cake)

Regular price $20.00

口味: 原味、伯爵、抺茶、士多啤梨、朱古力、柚子檸檬

首創“幸福暖流六式千層蛋糕”將大受歡迎八式千層蛋糕加入新元素,挑選最受歡迎的6款口味配以6 款自家調製的流心醬,客人返到屋企食用時才淋上流心醬鋪面,可令味道更濃之餘又不會令蛋糕太濕而影響千層蛋糕的品質。原個附 6個口味最啱同家人或好友分享,食用時一齊淋上流心醬幸福窩心。

 

幸福暖流千層蛋糕有切件及原個蛋糕出售,原個有單味或 6式味 款選擇

 

 


Share this Product


More from this collection